ATTITUDE OF PROGYMNASIUMS STUDENTS TOWARDS HEALTH AND PHYSICAL ACTIVENESS

Daiva Mockeviciene, Lina Miliuniene, Renata Zukauskaite, Ilona Dobrovolskyte

Abstract


Abstract
The purpose of the study is to evaluate the attitude of 8 form students of Šiauliai city progymnasiums towards health and physical activeness. The study was attended by 870 (out of 1088) 8 form students of Šiauliai city progymnasiums. Questionnaire survey was chosen as the main research instrument. The research was conducted employing quantitative research methodology. The respondents of the research were given out questionnaires, the data of which were systematised, analysed and presented in graphs.

Key words: health, physical activeness, pupils, adolescence, leisure


Keywords


adolescence; health; leisure; physical activeness; pupils;

Full Text:

PDF

References


References

Barzda, A., Bartkevičiūtė, R., Stukas, R. & kt. (2009). Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas

mokykloje. Metodinės rekomendacijos mokytojams. Vilnius: UAB „RUVITA“. Retrieved from:

http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Sveikatos%20mitybos%20ir%20

fizinio%20aktyvumo%20ugdymas%20mokykloje.pdf

Figure 4. Girls’ and boys’ choice of passive activities, %

Behjat Shokrvash, B., Majlessi, F., Montazeri, A., Nedjat, S., Rahimi, A., Djazayeri, A., &

Shojaeezadeh, D. (2013). Correlates of physical activity in adolescence: a study from a developing

country. Global Health Action, 6 (10), 11-15. Retrieved from: http://www.globalhealthaction.net/

index.php/gha/article/view/20327

Hohensee, C. W., & Nies, M. A. (2012). Physical Activity and BMI: Evidence from the Panel Study

of Income Dynamics Child Development Supplement. Journal of School Health, 12 (82), 553-559.

Retrieved from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23151117

Juan, F. R., Bengoechea, E. G., Montes, M. E. G., & Bush, P. L. (2010). Role of Individual and

Social Factors Physical Activity Patterns of Secondary-Level Spanish Students. Journal of School

Health, 2(80), 88-95

Juškelienė, V. (2007). Visuomenės sveikatos įvadas: sveikatos samprata, sveikatos rizikos ir

palaikantys veiksniai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.

Kardelis, K., & Vainienė, E. (2008). Jaunimo mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo sąsajos su

mokymosi motyvacija, savigarba ir socialine integracija. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas,

(68), 100-107. Retrieved from: http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/

kkazurnalas2008-1.pdf

Maciulevičienė, E., & Sadzevičienė, R. (2009). Vyresnio mokyklinio amžiaus vaikinų fizinio

aktyvumo ir kūno kompozicijos parametrų sąsaja. In A. Stanislovaitis (Ed.), Sportinį darbingumą

lemiantys veiksniai: mokslinių straipsnių rinkinys, pp. 82-88. Kaunas.

Narbutienė, A., Rutkauskaitė, R., & Bujanauskas, D. (2008). 15-16 metų mokinių fizinis aktyvumas

ir artimiausios socialinės aplinkos įtaka fiziniam aktyvumui. In Sportinį darbingumą lemiantys

veiksniai (IV,) pp. 151-159. Kaunas: LKKA.

Skurvydas, A., (2008). Judesių mokslas: raumenys, valdymas, mokymas, reabilitavimas,

sveikatinimas, treniravimas, metodologija. Kaunas: LKKA.

Strukčinskienė, B., Griškonis, S., Raistenskis, J., & Strukčinskaitė, V. (2012). Ikimokyklinio

amžiaus Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo ypatumai. Sveikatos mokslai, 22, 4, 10-14.

Strukčinskienė, B., Kurlys, D., Griškonis, S., & Raistenis, J.(2011). Mokyklinio amžiaus vaikų

sveikos gyvensenos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu. Sveikatos mokslais, 21, 7, 46-50.

Tamošauskas, P., Rėgalienė, G., & Mačys, A. (2003). Studentų fizinio aktyvumo teorijos ir metodikos

pagrindai. Vilnius: „Technika“.

Valius, L., & Jaruševičienė, I. (2008). Paauglių sveikatos priežiūra šeimos gydytojo praktikoje.

Kaunas: UAB „Vitae Litera“.

Zaborskis, A., & Raskilas A. (2011). Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994-2010

metais. Visuomenės sveikata, 3 (54), 78-86.

Zumeras, R., & Gurskas, V. (2012). Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata. Metodinė-informacinė

medžiaga, skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams bei pedagogams. Vilnius: Sveikatos

mokymo ir ligų prevencijos centras.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Social Welfare: Interdisciplinary Approach

Siauliai university