SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 37 (2017) A COMPARATIVE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL STRESS COPING STRATEGIES IN EDUCATION SPECIALISTS’ / UGDYMO SPECIALISTŲ PROFESINIO STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ Abstract   Alifanoviene_et_al
Daiva Alifanovienė, Darius Gerulaitis, Albina Kepalaitė, Odeta Šapelytė, Asta Vaitkevičienė
 
Vol 1, No 34 (2016) AN OVERVIEW OF THE MUSIC THERAPY PROFESSIONAL RECOGNITION IN THE EU Abstract   121-132_LT_PDF   133-144_EN_PDF
Nerdinga Letulė, Esa Ala Ruona
 
Vol 2, No 37 (2017) ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED APPLICATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE WHEN TEACHING CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES (MID) / EDUKACINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS INTEGRUOTO TAIKYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS, UGDANT VAIKUS, TURINČIUS NEŽYMIĄ Abstract   Pantelis_Tsankov
Efstratios Pantelis, Nikolay Tsankov
 
Vol 1, No 36 (2017) ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AS FORMED BY THE MEDIA /ŽINIASKLAIDOS FORMUOJAMAS VISUOMENĖS POŽIŪRIS Į VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ Abstract   77-116_Dudaite_Kairiene
Jolita Dudaite, Brigita Kairienė
 
Vol 1, No 38 (2018) Book Review: The effectiveness of classroom management: 5 pivotal ingredients Details   p.223-225_PDF
Jerome St-Amand
 
Vol 1, No 39 (2019) CAREER PLANNING DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE DEAF STUDENTS /NEPRIGIRDINČIŲ MOKINIŲ (VAIKINŲ IR MERGINŲ) KARJEROS PLANAVIMO SKIRTUMAI Abstract   Afdal_et_al_LT_PDF   Afdal_et_al_ENG_PDF
Afdal Afdal, Mega Iswari, Alizamar Alizamar, Ifdil Ifdil, Yuda Syahputra, Nurhastuti Nurhastuti
 
Vol 2, No 35 (2016) CHALLENGING BEHAVIOUR IN SCHOOL – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTIONS / VAIKŲ ELGESIO SUNKUMAI MOKYKLOJE: SPECIALIOJO UGDYMO MOKYTOJŲ ĮŽVALGOS Abstract   pp.73-107
Pilvi Hämeenaho
 
Vol 2, No 37 (2017) Critical Review: “Discipline survival guide for the secondary teacher” Abstract
Jerome St-Amand
 
Vol 2, No 37 (2017) Critical Review: “Positive classroom management: A step-by-step guide to helping students succeed” Abstract
Jerome St-Amand
 
Vol 1, No 34 (2016) EDUCATIONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES Abstract   51-70_LT_PDF   71-91_EN_PDF
Jelena Galvydytė, Algirdas Ališauskas
 
Vol 1, No 39 (2019) EXPERIENCES OF PUPILS WITH SEVERE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS / MOKINIŲ, TURINČIŲ DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOSE PATIRYS Abstract   Kairine_et_al_LT_PDF   Kairiene_et_al_ENG_PDF
Daiva Kairienė, Renata Geležinienė, Irena Kaffemanienė, Rita Melienė Melienė, Lina Miltenienė Miltenienė, Laima Tomėnienė
 
Vol 2, No 35 (2016) GENDER ASPECTS IN VICTIM BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS / SĄSAJA TARP PAAUGLIŲ LYTIES IR AUKOS ELGSENOS Abstract   pp.141-174
Roza A Valeeva, Natalia N. Litvinova, Ewa M. Kulesza
 
Vol 1, No 38 (2018) INDICATORS OF PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH MOTOR DISABILITIES ASSOCIATED WITH THEIR LIFE SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S DISABILITY / MOTORIKOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ ASMENŲ FIZINĖS VEIKLOS RODIKLIAI, SUSIJĘ SU JŲ PASITENKINIMU GYVENIMU IR POŽIŪRI Abstract   p.159_174_LT_PDF   p.175_190_PDF
Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė, Vytautas Gudonis
 
Vol 1, No 38 (2018) INKLIUZINIS AR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: SOCIALINIŲ KONSTRUKTŲ INTERPRETACIJOS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE Abstract   p.33_46_LT_PDF
Stafanija Ališauskienė, Lina Milteniene
 
Vol 1, No 36 (2017) Obstacles to inclusion- perceptions of teachers from Bosnia and Herzegovina / Inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo kliūtys: Bosnijos ir Hercegovinos mokytojų nuostatos Abstract   49-76_Biscevic_et_al
Inga Biscevic, Sadeta Zecic, Elvira Mujkanovic, Edin Mujkanovic, Haris Memisevic
 
Vol 2, No 35 (2016) PARTICIPATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION INTERNATIONALISATION ACTIVITIES/ NEGALIĄ TURINČIŲ STUDENTŲ DALYVAVIMAS AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO VEIKLOSE Abstract   pp.109_140
Regina Karvelienė
 
Vol 1, No 39 (2019) PREDICTION OF READING AND WRITING DIFFICULTIES OF FIRST GRADERS USING DYSLEXIA RISK QUESTIONNAIRE (DRQ) IN PRESCHOOL AGE / PIRMOKŲ SKAITYMO IR RAŠYMO SUNKUMŲ NUMATYMAS TAIKANT DISLEKSIJOS RIZIKOS KLAUSIMYNĄ (DRK) PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE Abstract   Labaniene_et_al_LT_PDF   Labaniene_et_al_ENG_PDF
Katažyna Labanienė, Reda Gedutienė, Gražina Gintilienė
 
Vol 1, No 36 (2017) PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES /MOKINIŲ, TURINČIŲ MOKYMOSI SUTRIKIMŲ, PSICHOSOCIALINĖ CHARAKTERISTIKA Abstract   9-47_Alisauskas_Galvydyte
Algirdas Ališauskas, Jelena Galvydytė
 
Vol 2, No 37 (2017) RISKS AND RESILIENCE OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN AN INCLUSIVE SCHOOL AT BENGKALA, BALI, INDONESIA / BENGKALOS INKLIUZINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ KLAUSOS SUTRIKIMĄ, PATIRIAMA RIZIKA IR JŲ ATSPARUMAS Abstract   Suranata_et_al
Kadek Suranata, Adi Atmoko, Nur Hidayah, Itsar Bolo Rangka, Ifdil Ifdil
 
Vol 1, No 34 (2016) SELF-EVALUATION OF PROSPECTIVE SPECIAL EDUCATORS’ COMPETENCIES FROM THE STANDPOINT OF PERSONALISED LEARNING PARADIGM Abstract   189-208_LT_PDF   209-230_EN_PDF
Stefanija Ališauskienė, Irena Kafemanienė, Algirdas Ališauskas
 
Vol 1, No 38 (2018) SOCIAL AND PROFESSIONAL SKILLS OF ADOLESCENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS / PAAUGLIŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, SOCIALINIAI IR PROFESINIAI ĮGŪDŽIAI Abstract   p.61-82_LT_PDF   p.83-103_ENG_PDF
Kateryna Ostrovska, Ihor Ostrovskii, Vira Korniat
 
Vol 1, No 39 (2019) SOCIAL PARTICIPATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE ELEMENTARY SCHOOLS / SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SOCIALINIS DALYVAVIMAS INKLIUZINĖJE PRADINIO UGDYMO MOKYKLOJE Abstract   Marlina_et_al_LT_PDF   Marlina_et_al_ENG_PDF
Marlina Marlina, Grahita Kusumastuti
 
Vol 1, No 36 (2017) SOCIOLINGUISTIC CONOTATION OF THE TERM “CHIMERICAL GROUPS” IN SCHOOL / MOKYKLINIŲ „CHIMERŲ GRUPIŲ“ SOCIOLINGVISTINĖ KONOTACIJA Abstract   PDF_153_175_Tsankov_Guyviiska
Nikolay Tsankov, Veska Guyviiska
 
Vol 2, No 37 (2017) SPECIFICITIES OF THE SCIENCE OF EDUCATIONAL REHABILITATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE / EDUKACINĖS REABILITACIJOS MOKSLO YPATUMAI VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE Abstract   Bouillet
Dejana Bouillet
 
Vol 1, No 34 (2016) STRESS EXPERIENCED BY ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF THE ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES Abstract   93-106_LT_PDF   107-120_EN_PDF
Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkeviciene, Odeta Sapelyte, Danutė Šarauskienė
 
1 - 25 of 35 Items 1 2 > >>