SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 37 (2017) A COMPARATIVE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL STRESS COPING STRATEGIES IN EDUCATION SPECIALISTS’ / UGDYMO SPECIALISTŲ PROFESINIO STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ Abstract   Alifanoviene_et_al
Daiva Alifanovienė, Darius Gerulaitis, Albina Kepalaitė, Odeta Šapelytė, Asta Vaitkevičienė
 
Vol 1, No 41 (2020) ACTIVE TEACHING THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL / AKTYVUSIS MOKYMAS SPRENDŽIANT MATEMATIKOS UŽDAVINIUS PRADINĖSE KLASĖSE Abstract   Dograshvili_pp.213-258_PDF
Tamar Dograshvili
 
Vol 1, No 34 (2016) AN OVERVIEW OF THE MUSIC THERAPY PROFESSIONAL RECOGNITION IN THE EU Abstract   121-132_LT_PDF   133-144_EN_PDF
Nerdinga Letulė, Esa Ala Ruona
 
Vol 1, No 41 (2020) ASSESSMENT OF FUNCTIONAL BEHAVIOR OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN EARLY AGE IN COLLABORATION WITH FAMILIES AND SPEECH THERAPISTS/ANKSTYVOJO AMŽIAUS ASS TURINČIŲ VAIKŲ FUNKCINIO ELGESIO VERTINIMAS BENDRADARBIAUJANT ŠEIMOMS IR LOGOPEDUI Abstract   Grigenaite_pp.103-139_PDF
Julija Grigėnaitė
 
Vol 2, No 37 (2017) ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED APPLICATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE WHEN TEACHING CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES (MID) / EDUKACINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS INTEGRUOTO TAIKYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS, UGDANT VAIKUS, TURINČIUS NEŽYMIĄ Abstract   Pantelis_Tsankov
Efstratios Pantelis, Nikolay Tsankov
 
Vol 1, No 36 (2017) ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AS FORMED BY THE MEDIA /ŽINIASKLAIDOS FORMUOJAMAS VISUOMENĖS POŽIŪRIS Į VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ Abstract   77-116_Dudaite_Kairiene
Jolita Dudaite, Brigita Kairienė
 
Vol 1, No 38 (2018) Book Review: The effectiveness of classroom management: 5 pivotal ingredients Details   p.223-225_PDF
Jerome St-Amand
 
Vol 1, No 39 (2019) CAREER PLANNING DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE DEAF STUDENTS /NEPRIGIRDINČIŲ MOKINIŲ (VAIKINŲ IR MERGINŲ) KARJEROS PLANAVIMO SKIRTUMAI Abstract   Afdal_et_al_LT_PDF   Afdal_et_al_ENG_PDF
Afdal Afdal, Mega Iswari, Alizamar Alizamar, Ifdil Ifdil, Yuda Syahputra, Nurhastuti Nurhastuti
 
Vol 2, No 35 (2016) CHALLENGING BEHAVIOUR IN SCHOOL – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTIONS / VAIKŲ ELGESIO SUNKUMAI MOKYKLOJE: SPECIALIOJO UGDYMO MOKYTOJŲ ĮŽVALGOS Abstract   pp.73-107
Pilvi Hämeenaho
 
Vol 2, No 37 (2017) Critical Review: “Discipline survival guide for the secondary teacher” Abstract
Jerome St-Amand
 
Vol 2, No 37 (2017) Critical Review: “Positive classroom management: A step-by-step guide to helping students succeed” Abstract
Jerome St-Amand
 
Vol 1, No 34 (2016) EDUCATIONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES Abstract   51-70_LT_PDF   71-91_EN_PDF
Jelena Galvydytė, Algirdas Ališauskas
 
Vol 2, No 40 (2019) EDUCATIONAL NEEDS OF THE PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION OF THE PUPILS FROM SOCIALLY DISADVANTAGED BACKGROUNDS IN SLOVAKIA / PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ EDUKACINIAI POREIKIAI INKLIUZINIO UGDYMO KONTEKSTE SLOVAKIJOJE Abstract   Rochovská_pp.163_200
Ivana Rochovská, Veronika Kušnírová, Daniela Kolibová, Eva Dolinská, Mieczysław Dudek
 
Vol 1, No 39 (2019) EXPERIENCES OF PUPILS WITH SEVERE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS / MOKINIŲ, TURINČIŲ DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOSE PATIRYS Abstract   Kairine_et_al_LT_PDF   Kairiene_et_al_ENG_PDF
Daiva Kairienė, Renata Geležinienė, Irena Kaffemanienė, Rita Melienė Melienė, Lina Miltenienė Miltenienė, Laima Tomėnienė
 
Vol 2, No 40 (2019) FACTORS DETERMINING SUCCESSFUL EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER /VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ, UGDYMOSI SĖKMĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI Abstract   Jokubaitiene_pp.73_124
Toma Jokubaitienė, Algirdas Ališauskas
 
Vol 2, No 35 (2016) GENDER ASPECTS IN VICTIM BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS / SĄSAJA TARP PAAUGLIŲ LYTIES IR AUKOS ELGSENOS Abstract   pp.141-174
Roza A Valeeva, Natalia N. Litvinova, Ewa M. Kulesza
 
Vol 1, No 38 (2018) INDICATORS OF PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH MOTOR DISABILITIES ASSOCIATED WITH THEIR LIFE SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S DISABILITY / MOTORIKOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ ASMENŲ FIZINĖS VEIKLOS RODIKLIAI, SUSIJĘ SU JŲ PASITENKINIMU GYVENIMU IR POŽIŪRI Abstract   p.159_174_LT_PDF   p.175_190_PDF
Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė, Vytautas Gudonis
 
Vol 1, No 38 (2018) INKLIUZINIS AR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: SOCIALINIŲ KONSTRUKTŲ INTERPRETACIJOS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE Abstract   p.33_46_LT_PDF
Stafanija Ališauskienė, Lina Milteniene
 
Vol 2, No 40 (2019) MOTIVATION OF DISABLED ATHLETES FOR SPORT ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY OF THE LITHUANIAN VERSION OF THE SPORT MOTIVATION SCALE / NEGALIĄ TURINČIŲ SPORTININKŲ MOTYVACIJA SPORTO VEIKLAI: LIETUVIŠKOS SPORTO MOTYVACIJOS SKALĖS VERSIJOS VALIDUMAS IR .. Abstract   Sabaliauskas_pp.125_162
Stanislav Sabaliauskas
 
Vol 1, No 36 (2017) Obstacles to inclusion- perceptions of teachers from Bosnia and Herzegovina / Inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo kliūtys: Bosnijos ir Hercegovinos mokytojų nuostatos Abstract   49-76_Biscevic_et_al
Inga Biscevic, Sadeta Zecic, Elvira Mujkanovic, Edin Mujkanovic, Haris Memisevic
 
Vol 1, No 41 (2020) PARENT OPINIONS ON THE INDIVIDUALISATION OF EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AT SCHOOLS / TĖVŲ NUOMONĖS APIE VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ, UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMĄ MOKYKLOSE Abstract   Kulese_et_al_pp.53-101_PDF
Živilė Kulešė, Irena Kaffemanienė
 
Vol 2, No 40 (2019) PARENTING ISSUES IN EDUCATING CHILDREN WITH ADHD IN THE CONTEX OF INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE / TĖVŲ VAIDMUO, UGDANT VAIKU, TURINČIUS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMĄ, INKLIUZINIO UGDYMO KONTEKSTE UKRAINOJE Abstract   Fert_pp.45_72
Olha Fert
 
Vol 2, No 35 (2016) PARTICIPATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION INTERNATIONALISATION ACTIVITIES/ NEGALIĄ TURINČIŲ STUDENTŲ DALYVAVIMAS AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO VEIKLOSE Abstract   pp.109_140
Regina Karvelienė
 
Vol 2, No 40 (2019) PATTERNING TYPES OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS / PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ KALBĖJIMO SUTRIKIMŲ, AGRESYVAUS ELGESIO TIPAI Abstract   Bielova_pp.201_236
Olena Bielova Bielova
 
Vol 1, No 39 (2019) PREDICTION OF READING AND WRITING DIFFICULTIES OF FIRST GRADERS USING DYSLEXIA RISK QUESTIONNAIRE (DRQ) IN PRESCHOOL AGE / PIRMOKŲ SKAITYMO IR RAŠYMO SUNKUMŲ NUMATYMAS TAIKANT DISLEKSIJOS RIZIKOS KLAUSIMYNĄ (DRK) PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE Abstract   Labaniene_et_al_LT_PDF   Labaniene_et_al_ENG_PDF
Katažyna Labanienė, Reda Gedutienė, Gražina Gintilienė
 
1 - 25 of 47 Items 1 2 > >>