INDICATORS OF PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH MOTOR DISABILITIES ASSOCIATED WITH THEIR LIFE SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S DISABILITY / JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ FIZINĖS VEIKLOS RODIKLIAI, SUSIJĘ SU JŲ PASITENKINIMU GYVENIMU IR POŽIŪRIU Į

Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė, Vytautas Gudonis

Abstract


The article presents the problems of the involvement of persons with disability into applied physical activity, indicators of physical activeness, life satisfaction and attitude towards one’s disability. Research has shown that people with physical disability who take part in sport feel greater life satisfaction. Their psychical health is viewed more favorably than those not involved in sport. However, an insufficiently unadjusted environment is more likely to discriminate against them, and prevent them from feeling like a person of full value.

Straipsnyje aptariamos negalią turinčių asmenų įsitraukimo į taikomąją fizinę veiklą problemos, fizinio aktyvumo, pasitenkinimo gyvenimu rodikliai ir požiūris į savo negalią. Tyrimas parodė, kad sportuojančių žmonių, turinčių judėjimo negalią, pasitenkinimas gyvenimu, fizinė sveikata yra geresni nei tų, kurie nesportuoja. O nedalyvaujantiems sporto veiklose respondentams pasijusti visaverčiais asmenimis dažniau kliudo nepakankamas aplinkos pritaikymas.

 

 


Keywords


sport for persons with disability, disability, indicators of psychosocial health, socialization, applied physical activity, leisure time / sportas, skirtas asmenims, turintiems negalią, negalia, psichosocialinės sveikatos rodikliai, socializacija

References


Adomaitienė, R. (2003). Taikomoji neįgaliųjų fizinė veikla. [Applied Physical Education for People with Disabilities]. Vadovėlis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Adomaitienė, R. (2007). Neįgaliųjų sociologijos pagrindai: negalių modeliai, socialinė integracija. [The Backgrounds of Sociology of Disability: Models of Disability, Social Integration]. Metodinė medžiaga. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Dewa, C.S., Carolyn S., Lin E., Kooehoorn M., & Goldner E. (2007). Association of Chronic Work Stress, Psychiatric Disorders, and Chronic Physical Conditions With Disability Among Workers. Psychiatric Services, 58, 5, 652 – 658. Retrieved from: https://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ps.2007.58.5.652

Fiorilli, G., Iuliano, E., Aquino, G., Battaglia, C., Giombini, A., Calcagno, G., & di Cagno A. (2013). Mental Health and Social Participation Skills of Wheelchair Basketball Players: a Controlled Study. Research in Developmental Disabilities, 34 (11), 3679-85. doi: 10.1016/j.ridd. 2013.08.023.

Droomers, M., Schrijvers, C.T.& Mackenbach, J.P. (2001). Educational Level and Decreases in Leisure Time Physical Activity: Predictors from the Longitudinal GLOBE Study. Epidemiology and Community Health, 55, 8, 562-568.

Kennedy, P., Smithson, E., McClelland, M., Short, D., Royle, J., & Wilson, C. (2010). Life Satisfaction, Appraisals and Functional outcomes in Spinal cord-injured People living in the Community Life Satisfaction, Appraisals and Functional outcomes. Spinal Cord, 48, 144–148.

Mikelkevičiūtė, J. (2002). Taikomosios fizinės veiklos poveikis nežymiai protiškai atsilikusių paauglių savęs vertinimui ir kompetencijos suvokimui. [The Influence of Applied Physical Activity for Adolescent's with mild Mental Disabilities for Self-evaluation and Perception of Competencies]. Nepublikuota edukologijos daktaro disertacija, Lietuvos kūno kultūros akademija.

Rakauskienė, E.& Skučas, K. (2009). Paraplegikų gyvenimo kokybė lyties, amžiaus, fizinio aktyvumo, negalios aspektais. [Aspects of Life Quality of Paraplegics in terms of Gender, Age, Physical activity, disability]. Education. Physical Training. Sport, 72,1, 92-99.

Richard R., Joncheray H., & Dugas E. (2015). Disabled Sportswomen and Gender Construction in Powerchair Football. International Review for the Sociology of Sport, 1 - 21. ID: HAL-01563257. Retrieved from: https://hal-insep.archives-ouvertes.fr/hal-01563257/document

Rimmer, J., Chen, Ming-De, McCubbin, Jeffrey A., Drum, Ch., & Peterson, J. (2010). Exercise Intervention Research on Persons with Disabilities: What We Know and Where We Need to Go. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 89 (3), 249-263. Doi: 10.1097/PHM.0b013e3181c9fa9d.

Samsonienė, S., Adomaitienė, R., Krivičiūtė, J., Jankauskienė, K., Jurkštienė, V., & Kėvelaitis, E. (2008). Neįgaliųjų socializacija taikomojoje fizinėje veikloje. [Socialization of People with Disabilities in Applied Physical Activity]. Medicina [Medicine], 44 (11), 877-884.

Scott, E. (2018). How to Relax Physically and Emotionally. Retrieved from: https://www.verywellmind.com/how-to-relax-physically-and-emotionally-3144472.

Shaw, A. B., & Spokane L.S., (2008). Examining the Association Between Education Level and Physical Activity Changes During Early Old Age. Journal of Aging Health, 20(7), 767–787 doi: [10.1177/0898264308321081]. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570711/.

Slingerland, M. (2014). Physical Education’s Contribution To Levels Of Physical Activity In Children And Adolescents. Dissertation © Copyright M. Slingerland, Maastricht. Retrieved from: https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=2907&m=1422883262&action=file.download

Skučas, K. (2003). Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijoje. [The Role of Applied Physical and Sport Activities in Socialization of People with Physical Disabilities]. (Nepublikuota edukologijos daktaro disertacija, Šiaulių universitetas, 2003).

Skučas, K. (2012). Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, resocializacijos galimybės savivertės ir biosocialinių įgūdžių aspektais. [Resocialization Possibilities of People with Spinal cord Injury in terms of self-esteem and Biosocial skills]. Specialusis ugdymas [Special Education], 2 (27), 42–47.

Skučas, K. (2010). Sportuojančių ir nesportuojančių Lietuvos fiziškai neįgalių asmenų socializacijos galimybės psichosocialinės sveikatos aspektu. [Opportunities of Socialization of People who are in active and non-active sport activities]. Filosofija. Sociologija [Philosphy. Sociology], (2), 179-185.

Stålnacke, B. M. (2011). Life Satisfaction in Patients with Chronic pain – Relation to Pain Intensity, Disability, and Psychological Factors. Journal Neuropsychiatric Disease and Treatment, 7, 683–689. doi: [10.2147/NDT.S25321].
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.