A COMPARATIVE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL STRESS COPING STRATEGIES IN EDUCATION SPECIALISTS’ / UGDYMO SPECIALISTŲ PROFESINIO STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

Daiva Alifanovienė, Darius Gerulaitis, Albina Kepalaitė, Odeta Šapelytė, Asta Vaitkevičienė

Abstract


The article deals with the occupational stress strategies of education support specialists. Teachers are expected not only to work with students in the classroom but also to perform their duties as an administrator, to rally various resources for meeting the needs of the students and their parents as well as other community members; also to be an innovator, advisor and mediator etc., which creates a high level of (occupational) stress. The main objective of the article is to identify how education specialists’ develop stress coping strategies and to attempt to answer the following problem questions: What is the focus of Lithuanian education specialists’ in stress coping support strategies?  What are the links between the stress coping strategies used and socio-demographic characteristics? A quantitative research design was conducted to identify the stress coping strategies used by the specialists working in the education system.  (N= 478). Occupational stress experienced by education specialists becomes a serious test not only to the physical and mental health of the professional and his / her family, the potential loss of working capacity and also to the quality of work of the educational institution and the internal culture of the organisation.

Straipnyje analizuojama ugdymo specialistų profesinio streso įveikos strategijos. Šiandien iš pedagogo tikimasi, kad jis ne tik dirbs su mokiniais klasėje, bet ir atliks savo pareigas kaip administratorius, telks įvairius su ugdymosi situacija susijusių dalyvių poreikių tenkinimo išteklius, bus novatorius, patarėjas, tarpininkas.  Minėtieji ir kiti veiksniai sukelia aukštą (profesinio) streso lygį. Pristatomo tyrimo objektas - ugdymo specialistų streso įveikos strategijų ypatumai, suponuojantys tokisu probleminisu klauismus: Kokios yra palaikančios, į streso įveiką orientuotos Lietuvos ugdymo specialsitų  strategijos? Kokios yra sąsajos tarp naudaojamų streso įveikso būdų ir socio-demografinių caharakteristikų? Siekiant identifikuoti kokias išgyvenamo streso įveikos strategijas naudoja švietimo sistemoje dirbantys specialistai, buvo naudojama kiekybinė tyrimo prieiga (N= 478). Ugdymo specialistų patiriamas profesinis stresas tampa rimtu išbandymu ne tik paties specialisto, jo artimųjų  fizinei ir psichinei sveikatai, darbingumo praradimui, bet ir ugdymo institucijos veiklos kokybei, organizacijos vidinei kultūrai.


Keywords


occupational stress, coping with the stress strategies, education support specialists / profesinis stresas, streso įveikos strategijos, švietimo pagalbos specialistai

Full Text:

Alifanoviene_et_al

References


Austin. V., Shah S., & Muncer, S. (2005). Teacher stress and coping strategies used to reduce stress. Occupational Therapy International, Vol. 12 (2), p. 63-80. Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oti.16/epdf

Banzienė, A. (2009). Kompleksinis streso darbe valdymas [Integrated stress management]. (PhD Thesis, ISM University of management and Economics).

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2012). Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje [Social Construction of Teachers’ Stress and Its Reflections in the Professional Press]. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 100–110

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2016). Profesinis stresas ir jo poveikis mokytojų sveikatai: kiekybinės apklausos duomenys [Occupational Stress and its Impact on Teachers' Health: Survey Results]. Visuomenės sveikata/Public Health, 26, 6, 58-64. DOI: http://doi.org/10.5200/sm-hs.2016.092. Retrieved from: http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/viewFile/sm-hs.2016.092/pdf

Bulotaitė, L., & Lepeškienė, V. (2006). Mokytojų stresas ir jo įveikimo strategijos [Teachers Stress and Coping with it Strategies]. Pedagogika [Pedagogy], 84, 48–51.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R. (1986). The dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50(5), p. 992-1003.

Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). “Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation.” Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 844-854

Johnson, S. M., & Birkeland, S. E. (2003). Pursuing a “sense of success”: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40, 581-617. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.3102/00028312040003581

Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology: An International Review, 54, 1, 119-134. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00199.x

Kasl, S. V. (1984). Stress and health. Annual Review of Public Health, 5, p. 319-341. Retrieved from: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pu.05.050184.001535

Kyriacou, Ch. (2001). Teacher Stress: Directions for future research. Educational Review 53(1), 27-35.

Kriukova, T.L. (2010). Metody izucheniya sovladayushchego povedeniya: Tri koping-shkaly [Methods of coping research: three coping scales]. Kostroma

Lazarus, R. S. (1993). Coping Theory and Research: Past, Present, and Future. Psychosomatic Medicine 55, 234-247.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. S. (2015). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies in the Teaching Profession - What Do Teachers Say? International Education Studies,8, 3. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1060892.pdf

Smith, K. L., (2012). Coping Mechanisms and Level of Occupational Stress Among Agriculture Teachers and Other Teaching Populations. All Graduate Theses and Dissertations, 13 - 91. Retrieved from: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2416&context=etd
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v2i37.347

Refbacks

  • There are currently no refbacks.