STRESS EXPERIENCED BY ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF THE ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES

Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkeviciene, Odeta Sapelyte, Danutė Šarauskienė

Abstract


The article deals with the peculiarities of stress experienced by adolescents in the context of the analysis of social, demographic variables. Research data enabled to identify stressful situations and negative emotions which are experienced by adolescents depending on their sex, age. Respondents’ data were analysed using descriptive and mathematical statistics methods. It was found that adolescents found themselves in stressful situations and experienced negative emotions. Senior age female adolescents find themselves in such situations most often, the place of residence is little significant for adolescents’ stressful experiences, while social environment of the school is to be considered a strong stressogenic factor.


Keywords


adolescents, stressful situations, stress, negative emotions

References


Burke, R. H. (2009). An Introduction to Criminological Theory. Devon: Willan Publishing. Third Edition.

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2012). Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 100–110.

Colman, A.M. (2015). A Dictionary of Psychology (4 ed.). Oxford University Press. Retrived from: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199657681.001.0001/acref-9780199657681-e-8038?rskey=UXgrMF&result=8517

Encyclopædia Britannica. Prieiga per internetą: http://www.britannica.com/biography/Hans-Selye.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (2009). Europos Sąjungos nuomonių apklausa apie darbo saugumą ir sveikatos apsaugą. Prieiga per internetą: https://osha.europa.eu/lt/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work/european-opinion-poll-occupational-safety-and-health-2009 .

Folkman, S., & Moskovwitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. Annual Review of Psychology, 55, 745–774.

Frydenberg, E. & Lewis, R. (1993). Adolescent Coping Scale: Manual. Melbourne: ACER press.

Grakauskas, Ž., & Valickas, G. (2006). Streso įveikos klausimynas: keturių faktorių modelio taikymas. Psichologija, 33, 64-75.

Grant, W. (1998). Nuo 13 iki 19. Tėvų vadovas į paauglystės metus. Kaunas: Šviesa.

Kalpokienė, V., & Gudaitė, G. (2007). Elgesio sutrikimų turinčių paauglių Ego funkcijos ir jų ryšys su įveikos strategijomis. Psichologija 35, 42–54.

Kepalaitė, A. (2013). Socialinės pedagogikos pirmo kurso studentų streso įveikos ypatumai. Specialusis ugdymas, 2 (29), 94–101.

Klizas, Š., & Šulnienė, R. (2012). Stresas pedagogų darbe priklausomai nuo ugdymo įstaigos. Sveikatos mokslai, 22 (5), 5–8.

Klizas, Š., Klizienė, I., & Talačka, D. (2013). Paauglių mokyklinio nerimo ypatumai priklausomai nuo lyties. Visuomenės sveikata, 2 (23), 54–57.

Kutkienė, L. (2000). Vaikų mokyklinio nerimo aktualijos ir mokytojų rengimas. Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: VII tarptautinė mokslinė konferencija. Vilnius: VPU, 119–125.

Kutkienė, L. (2006). Pilnų ir nepilnų šeimų 13-18 metų paauglių streso įveikos strategijų ir emocinio intelekto sąsajos. VPU: Psichologijos katedra.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Laskytė, A., Žemaitienė, N., & Vaitkevičius, R. (2008). Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajos. Visuomenės sveikata, 4 (43), 56–63.

Loikienė, O., & Pileckaitė-Markovienė, M. (2013). Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbe patiriamo streso įveikos stiliai. Pedagogika, 109, 78–85.

Makari J., & Zaborskis A. (2000). Moksleivių savijauta ir jos sąsaja su psichologine mokyklos aplinka. Medicina, 36 (4), 332–341.

Martišauskienė, E. (2004). Mokyklinio nerimo ir dvasinės sklaidos paralelės paauglystėje. Pedagogika, 73, 118–123.

Merkys, G., & Bubelienė, D. (2009). Profesinis stresas pedagogų akimis: grupinių interviu rezultatai. Mokslas ir edukaciniai procesai, 2 (9), p. 115–134.

Parker, J. D. A., & Endler, N. S. (1992). Coping With Coping Assessment: A Critical Review. European Journal of Psychology, 6, 321–344.

Pikūnas, J., & Palujanskienė, A. (2001). Asmenybės vystymasis. Kelias į savęs atradimą. Vilnius: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.

Šiukštienė, A., & Pileckaitė-Markovienė, M. (2014). Paauglio streso klausimyno lietuviškos versijos kai kurios psichometrinės charakteristikos. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 14, 9-28.

Valickas, G., Želvienė, P., & Grakauskas, Ž. (2010). Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai. Psichologija, 41, 96-110.

Zaborskis, A., Makari, J., & Žemaitienė, N. (2002). Lietuvos moksleivių psichologinė būsena. Biomedicina, 2 (2), 107–112.

Kriukova, T.L. (2010). Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы [Methods of coping research: three coping scales]. Kostroma.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i34.250

Refbacks

  • There are currently no refbacks.